Hildegardes dziesmas (2005)

Kompaktdisks HILDEGARDES DZIESMAS ir komponista Georga Pelēča un vācu mistiķes un komponistes Bingenes Hildegardes sadarbība pāri gadsimtiem. Oratorija 12 daļās 5 sieviešu balsīm (PUTNI), trim koklēm (ansamblis Melisa, vadītāja Krīstīne Ojala), blokflautai (Dagnija Tuča) un ērģelēm (Roberts Hansons).

Hildegarde's Songs (2005)

This CD is a distinct collaboration of Latvian composer Georgs Pelecis and German composer Hildegard fon Bingen, who was an outstanding personality of the medieval time. Oratorio in 12 parts, recorded by vocal group PUTNI, three kokles (Latvian traditional instrument), recorder and organ.