Kultūras biedrība SPEKTRS

Kultūras biedrība SPEKTRS darbojas kopš 2005. gada, konsekventi realizējot savu pamatuzdevumu - veidot platformu neatkarīgu profesionālu mākslinieku sadarbībai dažādās kultūras nozarēs gan Latvijā, gan ārpus tās, tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu un inovatīvu projektu realizāciju, kā arī Kurzemes reģiona kultūrvides norišu paplašināšanos un aktivizēšanos. Lielu uzmanību biedrība velta arī mūzikas izglītības darbam.

Kopš 2007. gada, piesaistot pieredzējušus mūzikas pedagogus, "Spektrs" realizē interešu izglītības kursu "Attīstošā klavierspēle", kura ietvaros gan bērniem, gan pieaugušajiem ir iespēja atbilstoši iepriekš iegūtajām zināšanām un spējām papildināt savas iemaņas klavierspēlē. Izglītības programmā "Mūzika pret astmu" ir pieejamas blokflautu, saksofona un citu pūšaminstrumentu spēles apgūšanas nodarbības. Divreiz gadā – pavasarī un gada nogalē biedrība "Spektrs" organizē kursu audzēkņu labdarības koncertus Liepājā un tās tuvākajā apkaimē.

Savas pastāvēšanas laikā organizācija piedalījusies gandrīz visu lielāko Latvijas mēroga kultūras pasākumu veidošanā – tostarp festivālos "Francijas pavasaris", "Pārsteidzošā Latvija", "Rīga – 2014, Eiropas kultūras galvaspilsēta", Vispārējo Dziesmu un Deju svētku atsevišķu norišu un pasākumu organizēšanā (2008. un 2018. gadā). Tāpat biedrība regulāri sadarbojas ar festivāliem "Latvijas Jaunās mūzikas dienas", "Jaunās mūzikas festivāls ARĒNA", "Forum Wallis", "Via Baltica", Liepājas Kultūras pārvaldi, Rīgas domes kultūras pārvaldi un citām pašvaldībām.

Kopš 2006. gada "Spektrs" pārstāv profesionālo vokālo grupu "Putni", organizējot ansambļa koncertdarbību, darbu ierakstu studijā un radošo projektu vadību.

Realizētie projekti

Līsistrate (2014)

Lec, saulīte (2018)

0