Kultūras biedrība SPEKTRS

Kultūras biedrība SPEKTRS darbojas kopš 2005. gada. Organizācijas mērķi ir:
  • veicināt kultūras, teātra mākslas un mūzikas jaunrades attīstību,
  • atbalstīt nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, izpēti un laikmetīgu tā iekļaušanu aktīvā kultūras apritē,
  • sekmēt latviešu un citu tautu kultūru savstarpēju bagātināšanos, palīdzot citu tautu pārstāvjiem integrēties Latvijas sabiedrībā,
  • stiprināt latviešu nacionālās identitātes apziņu un pašcieņu, dzīvojot atvērtā pasaules kultūras telpā.

Sadarbība ar vokālo grupu PUTNI

Kopš 2006. gada biedrība administrē profesionālās vokālās grupas PUTNI darbību, konsekventi realizējot savu pamatuzdevumu – veidot platformu neatkarīgu profesionālu mākslinieku sadarbībai dažādās kultūras nozarēs gan Latvijā, gan ārpus tās, tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu un inovatīvu projektu realizāciju, kā arī Kurzemes reģiona kultūrvides norišu paplašināšanos un aktivizēšanos.
Foto: Jānis Deinats

Liepājas HAMMOND ērģeļu restaurācija

Liepājas HAMMOND ir unikāls instruments, viens no retajiem šī zīmola eksemplāriem, kas ražots pirms Otrā pasaules kara, turklāt Latvijā - Valsts elektrotehniskajā fabrikā (VEF) ar īpašu mākslinieka Ādolfa Irbītes dizainu. Līdz mūsdienām saglabājušies vien trīs Rīgā ražotās ērģeles. Kopš 2022. gada norit Liepājas HAMMOND restaurācija.

Hammond

Izglītības projekti

Lielu uzmanību biedrība velta arī mūzikas izglītības darbam. Kopš 2007. gada, piesaistot pieredzējušus mūzikas pedagogus, SPEKTRS realizē interešu izglītības kursu ATTĪSTOŠĀ KLAVIERSPĒLE, kura ietvaros gan bērniem, gan pieaugušajiem ir iespēja atbilstoši iepriekš iegūtajām zināšanām un spējām papildināt savas iemaņas klavierspēlē. Izglītības programmā MŪZIKA PRET ASTMU ir pieejamas blokflautu, saksofona un citu pūšaminstrumentu spēles nodarbības, kurās bērni var gan attīstīt savu talantu, gan saņemt mūzikas terapeitisko iedarbību. Ar audzēkņiem strādā pieredzējušais pedagogs un bērnu dziesmu komponists Andris Eniņš. Divreiz gadā – pavasarī un gada nogalē biedrība organizē kursu audzēkņu labdarības koncertus Liepājā un tās tuvākajā apkaimē.

Plaša mēroga pasākumi

Kultūras biedrība SPEKTRS piedalījusies gandrīz visu lielāko Latvijas mēroga kultūras pasākumu veidošanā – tostarp festivālos Francijas pavasaris, Pārsteidzošā Latvija, Rīga – 2014, Eiropas kultūras galvaspilsēta, Vispārējo Dziesmu un Deju svētku atsevišķu norišu un pasākumu organizēšanā 2008. un 2018. gadā. Tāpat biedrība regulāri sadarbojas ar festivāliem Latvijas Jaunās mūzikas dienas, Jaunās mūzikas festivāls ARĒNA, Forum Wallis, Via Baltica, Liepājas Kultūras pārvaldi, Rīgas domes kultūras pārvaldi un citām pašvaldībām.

Foto: Kaspars Garda

Starptautiski projekti

Biedrības pieredzē ir arī starptautiski projekti.

Realizētie un aktuālie projekti