Toccata alla Fantasia (2008)

Vokālās grupas PUTNI un ērģelnieka Lotara Džeriņa kompaktdisks TOCCATA ALLA FANTASIA ietver žanriski un stilistiski krāsainu programmu, kas apvieno dažādu laikmetu un tautību komponistu veikumu virtuozajā, spožajā tokātas žanrā un tam pretstatā - Kyrie, kas kā kluss lūgums vai sauciens pēc apžēlošanas atklāj cilvēka niecības atskārsmi.

1. Johans Sebastians Bahs "Tokāta re minorā"
2. Andrē Kaplē "Kyrie no Mesas 3 balsīm"
3. Leons Belmāns "Tokāta no Gotiskās svītas"
4. Imants Ramiņš "Kyrie no Missa Brevis"
5. Šarls Marija Vidors "Tokāta no 5. Ērģeļu simfonijas"
6. Koptu liturģiskais dziedājums Jura Ābola apdarē
7. Johans Sebastians Bahs "Tokāta Do mažorā"
8. Romuanlds Jermaks "Kyrie no Missa Beatissimae Mariae Virginis Matris divine gratie"
9. Pauls Dambis "Toccata alla Fantasia"
10. Korsikāņu liturģiskais dziedājums "Kyrie"
11. Aivars Kalējs "Tokāta par korāli Gods Dievam augstībā"

Toccata alla Fantasia (2008)

TOCCATA is a virtuoso piece of music featuring sections of virtuoso passage-work, melodic and harmonic figurations, capricious metro rhythms. KYRIE - chants which precede liturgy and invite the faithful to repent and to get ready for taking up the words of God. In this album they are dedicated to both - musical contrasts and harmonic panegyric of God. Performed by vocal group PUTNI and LOTARS DZERINS, organ.