Ekumēniskie Ziemassvētki

Koncerta programma, kuras tapšanā līdzdarbojušies trīs komponisti - J. Ābols, R. Dubra un G. Pelēcis, kā arī izpildītāji - vokālā grupa PUTNI (vadītāja A. Dreģe), senās mūzikas ansambļa LUDUS (vadītāja M. Birziņa) mūziķi, LNO mūziķi un diriģents Normunds Dreģis.

Jaundarbi, kuru pamatā ir seni lielāko kristīgo konfesiju baznīcu dziedājumi. Īpaša uzmanība koncertā pievērsta Austrumu baznīcai - koptu, armēņu, pareizticīgo mūzikai. Līdzās Austrumu baznīcas iedvesmotām kompozīcijām koncertā skan arī katoliska un protestantiska mūzika, kas Latvijas klausītāju ausīm ir pierastāka un atpazīstamāka.