Musica Divina

"Musica Divina" jeb "Dievišķā mūzika" – tas ir koncerts – lūgšana, ar dievkalpojuma secības iezīmēm, no grēku nožēlas līdz svētības saņemšanai. Programma veidota, iedvesmojoties no psalmu tekstiem un dažādos laikmetos dzīvojušo baznīcas tēvu un svēto rakstiem – vārdiem, ar kuriem tikusi uzrunāta ticīgo draudze.

Programmas muzikālais pamats ir viduslaiku, renesanses un baroka vokālās un vokāli instrumentālās kompozīcijas, kas tapušas, inspirējoties no seniem dziedājumiem un tekstiem par mistiskajiem cilvēku aizstāvjiem un Dieva sūtņiem eņģeļiem. Koncertprogrammā ietvertie darbi aptver plašu muzikālo stilu klāstu un klausītājiem sniedz iespēju iepazīties ar Latvijā reti atskaņotu autoru mūziku, tostarp unikālās viduslaiku mistiķes un zinātnieces Bingenes Hildegardes (Hildegard von Bingen) lūgšanām, izcilo renesanses polifonijas meistaru Jakoba Gallusa (Jacobus Gallus) un Orlando di Lasso motetēm, kā arī citu autoru opusiem ar sakrāliem tekstiem, kas veidos skanisku telpu garīgai apcerei un meditācijai. Savukārt, instrumentālās ērģeļu intermēdijas ļaus ielūkoties tā laika cilvēku pasaules uztverē, garīgā piepildījuma meklējumos, ikdienas priekos un bēdās.

Programmā piedalās vokālā grupa PUTNI un ērģelniece Larisa Carjkova.

Koncertu kalendārs:
Piektdien, 1. martā, plkst. 19.00 Rīgas Domā,
Svētdien, 7. aprīlī, plkst. 14.00 Rīgas Sv. Pāvila luterāņu baznīcā,
Svētdien, 14. aprīlī, plkst. 16.00 Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīcā,
Pirmdien, 22. aprīlī, plkst. 16.00 Valmieras Sv. Sīmaņa luterāņu baznīcā,
Sestdien, 26. maijā, plkst. 17.00 Ugāles luterāņu baznīcā.