Sieviete

Latviešu komponistu jaundarbi, kas veltīti sievietei. Ar sievišķo dabu mēdz saistīt ko liktenīgu, noslēpumainu un neatšķetināmi mīklainu vai, gluži pretēji – šķīstu, mātišķu un sargājošu. Domājot par sievieti šīs programmas kontekstā, uzsvars likts vairāk uz filosofiskām kategorijām: sieviete – radošā enerģija; emociju pasaule; skaistais, mainīgais; daļa no iņ un jaņ mūžīgās mistērijas.

Īpaši šai programmai rakstītas I. Rišes, M. Viļuma un K. Pētersona, J. Ābola, P. Dambja un N. Mundas kompozīcijas. Koncertā kopā ar vokālo grupu PUTNI uzstājas mūziķi instrumentālisti – Artūrs Noviks (akordeons), Ivars Bezprozvanovs (čells), Anda Eglīte (kokle), Aija Ziņģīte (klavieres), Miks Vilsons (flauta).