Atsauksmes

Dzīvesprieks un ticība labajiem gariem... Tāds ir šī koncerta vadmotīvs. Alpu svētīšanas dziesmas, aizsardzības vārdi pret lietuvēnu, zibeni un ļauniem gariem, naktssarga lūgšana rītausmā – Helēna Vinkelmane acīm zibsnījot izsauc garus un dēmonus, lai tūlīt pat izkliedētu spokaino atmosfēru ar jautru valsi vai polku... Koncerta īstās zvaigznes ir dziedātājas no Rīgas ar savu tīro, precīzi kontrolēto balsu skanējumu un aizkustinošiem dvēselisku dziedājumu mirkļiem. /Alfrēds Cilteners, BZ, 2013. gada 21. augusts/

"Pilsētas romance" ir ārkārtīgi smalks lielpilsētas uzvedums, kas stāsta par īstām pilsētas meitenēm, ļoti aizņemtām, lietišķām, bet kuras ir atstājušas vietiņu mazam puķu podiņam kā tādai romantiskai saliņai. Mēs viņas redzam gan ofisā, gan pie spoguļa, gan pie puķupoda. Tajā pašā laikā viņas ir trauslas sievietes, kas bēg no lietus. Tā ir ļoti dažāda jūtu gamma. Jāsaka paldies arī Mārtiņam Eihem par smalko režiju un mūziķiem par smalko, profesionālo muzicēšanu.  ….Gribētu uzteikt sieviešu ansambļa "Putni" profesionālo un milzīgo darbu, kas ieguldīts, lai pusotru stundu varētu dziedāt no galvas visu mūzikas materiālu un brīnišķīgi tēlotu. Katra no meitenēm dzied, runā, tēlo un spēlē kādu mūzikas instrumentu. Dara visu – kā tas ir laikmetīgā teātrī. Sēdēju un ar saldu baudu vēroju, kā šīs meitenes darbojas. No vienas puses, tas ir tik ikdienišķi, bet, no otras puses, tik nostrādāti, noslīpēti….Mūziķes bez kompleksiem atveido savu lomu. Tas bija ārkārtīgi jauki. Liela meistarība. /Inita Gūtmane, Kurzemes Vārds, 2010. gada 9. aprīlis/

…Jāuzteic visu dziedātāju azarts un kopīgās muzicēšanas prieks, ar kādu tika iedzīvināts ikviens no tieši šim ansamblim vokālajam ansamblim veltītajiem darbiem, kā arī apsveicamā vēlme rosināt jaunas latviešu mūzikas tapšanu un uzņemties tās interpretāciju… /Santa Bušs, Kultūras forums, 2010. gada 19.- 26.marts/

Lieliska vokālu un kompozicionālu atklājumu buķete brīnišķīgā mākslinieciskā sniegumā!… /Marie Alix Pleines, La Liberté, 2009/

Paula Dambja The Secret Chamber of the Pure Divinity No cikla Methildes dziesmas (3.daļa) - kā mazs, mirdzošs un dievišķi skaists kristāls vokālās grupas Putni sieviešu balsīs un ērģeļu augšējo reģistru sabalsojumā lika gara acīm pacelties pret debesīm… /G.Šmite, Kultūras forums, 2009. gada 18.- 20. marts/

Vokālā grupa Putni – skanīgi, sievišķīgi un daudzšķautņaini, rosina jaunas mūzikas radīšanu… Astoņi programmā ietvertie skaņdarbi iezīmēja dažādas filozofiskas, misteriozi reliģiskas, jutekliskas un attāli ieskicētas konceptuālas līnijas, kas gan tiešā, gan pastarpinātā veidā saistītas ar sievišķo pirmsākumu un sievišķās būtības izziņu…Visi elementi - gan neuzkrītošā, gaumīgi veidotā režija (Andra Biseniece), gan skaistie, unikāli atšķirīgie un vienlaikus stilā veidotie tērpi (Sintija Šustiņa), kā arī muzikālā daļa saliedējās harmoniskā un konceptuāli pārdomātā veselumā. /G. Šmite, Kultūras forums, 2008. gada 12.- 19. decembris/

..Putni..klausītājus aizvien pārliecina ar izsmalcinātu, profesionāli rūpīgi slīpētu priekšnesumu un dabas dotu spēju ar skaņuraksta starpniecību ielūkoties katras tautas un arī dziesmu komponistu gara pasaulē...Tajā [cd "Ekumēniskie Ziemassvētki"] klausoties, var gremdēties ne vien garīgās mūzikas dzidrā apcerīgumā, bet arī neskartas, skaistas, senas tautas mūzikas slāņos, kas klausītājus apņem ar pirmatnīgu, gaišu prieku..  /I.Lagzdiņa, Brīvā Latvija, 2008. gada 24.-30. maijs/

..Svaigs, radoši atvērts, multikulturāls skatījums uz Ziemassvētkiem izrauj no ierastās rutīnas, daudzveidojot
svētku muzikālo pieredzi..un ļaujot izjust jaunas vai agrāk nepamanītas intonācijas Ziemassvētku skaņutelpā..  /I.Lūsiņa, Diena, Kultūras diena, 2008. gada 11. janvāris/

...Putni ir ļoti īpaši. Vienmēr un visur vispirms tiek akcentēta viņu sievišķā daba - gan vizuāli, gan muzikāli. Un tomēr - Putni ir ļoti īpaši. Loti liels baudījums ansambļa izpildījumā ir klausīties to komponistu mūziku, kuri uz lielo latviešu dižgaru fona dažkārt paliek vieglā ēnā... /A.Dzenītis, Mūzikas Saule, 2003/

...Muzikāli teatralizēti koncerti pasaulē nav jaunums, tomēr nav gadīījies dzirdēt tādu savienojumā ar tik vokāli meistarīgu dziedājumu. Latvijā šāda veida koncertus nereti veidoja kamerkori " Ave Sol" un īpaši veiksmīgi - "Sindi putnu dārzs". Taču PUTNI ir gājuši savu atšķirīgu radošo ceļu, mākslinieciskās un vokālās varēšanas ziņā daudz augstākā kvalitatīvā pakāpē. Neparastie skaņu efekti, kas panākti tikai ar balsi, liecina par īpašu vokālu meistarību... /S.Dragūna, Austrālijas Latvietis, 2001. gada 24. decembris/

...Putni ir alternatīva - izraušanās gan no tipveida sieviešu vokālo ansambļu, gan no kamerkora tradīciju ierobežojošās varas... Fascinē augsts astoņbalsīga, individualizēta solistu ansambļa profesionālisms...  /I.Lūsiņa, Diena, 1997. gada 21. marts/

...Kori bieži vien izklausās līdzīgi viens otram, bet "Putnu" korim piemīt pavisam sevišķa sava koru skaņa, kas dod tam vietu starp absolūti pirmajiem koriem Zviedrijā.  /Y.K.Sjoblom, Norkoping Dagbladet, 1996. gada 29. jūnijs/

...Es ievēroju atšķirību starp mūziķiem Ņujorkā un Latvijā. ...mana pieredze, sadarbojoties ar PUTNIem ir - ansamblis nebaidās uzņemties grūtu darbu, tas tiek paveikts metodiski un precīzi, izbaudot tiklab procesu kā darba galamērķi...  /Ch.B.Griffin, Qualified success, 2006/

Reviews

Joy of life and belief in spirits. This work is partially based on ancient prayers and sayings for protection that over centuries have been passed down from generation to generation. Alpine blessings, calls of the sentinel at dawn and bans of the dead are examples. Between the songs and chants, Swiss composer Helena Winkelman inserted some traditional instrumental dances. Her score unites folklore, Jazz and new music under a great arc full of color and contrasts. With a twinkle in her eye she summons spirits and demons and then dissolves the spooky atmosphere with a joyful waltz or schottisch. But the true stars were the singers from Riga with their clear, precisely controlled voices..... The group is at home as well in traditional styles as in the more experimental realm. Quiet, touching a cappella Latvian wedding song and improvisations of Kokle (Ilona Haņina) and Hackbrett (Florin Grüter) were the highlight of this evening. /Alfred Ziltener, BZ, 21.08. 2013/

“The Urban Romance” is a sensitive city story, who tells about real city engaged business ladies, which still had left a small place for a flower pot in their life, like a romantic island. We can see them like lions in the office and fragile like a flower. They need a shelter from the rain. That is a very different range of emotions....I would greatly commend the groups PUTNI great job and professionalism which is invested, to be able to act wonderfully and sing by heart for one hour and a half. Every lady sings, speaks, acts and plays an instrument. They do everything, as it should be in a contemporary theatre. I was looking at the performance with a sweet pleasure, from one side it is so simply, on the other side so perfectly done, chiselled... The singers do their part without any doubt. Good mastership. /Inita Gūtmane, Kurzemes Vārds, 09.04.2010/

Magnifique florilège de découvertes vocales et compositionnelles issu d`une belle rencontre artistique! /Marie Alix Pleines, La Liberté, 2009/

Excellent vocal and disclosure of compositional bouquet in a beautiful artistic performance... /Marie Alix Pleines, La Liberté, 2009/

...Colorful harmonies, soaring high notes and foreign words flowed from the lips of eight women Tuesday night in Davies Theatre...Latvians love to teach the ballad to everyone who goes there...It`s nice to actually see something like this. I`m impressed.I like it. ...Putni`s dissonant harmonies are bizarre to an American choir`s ears...it is really great for Eau Claire to get..the opportunity to come see this type of cultural experiance. /Brian Reisinger, The Spectator, University of Wisconsin, 16.11.2006/

...I notice a diference between New York and Latvia, one that reflects well on Latvia...My experiance witrh PUTNI was that they are willing to take on difficult work....They commit to the process as much as to the goal of performance. /Ch.B.Griffin, Qualified success, 2006/

...When listening to PUTNI it sometimes seems that you hear an entire orchestra…..the ensemble achieves this with their elegantly refined and yet natural sound, in which everything pulsates, starting from the singers' voices to the crystal chandelier in the concert hall... /Irena Lagzdina, Briva Latvija, 25.-31.10.2003/

...Musical theatre concerts are nothing new in the world, however I have never had the opportunity to hear such vocally masterful singing. In Latvia concerts of this nature where often given by the chamber choirs " Ave Sol" and in particular, - "Sindi putnu darzs". However PUTNI have taken a different creative direction and as regards, artistry and vocal ability, at a far higher level of quality... /Australijas Latvietis, 24.12.2001/

...PUTNI have become a respectable ensemble amongst our best choirs and original vocal groups…/Imants Zemzaris, Literatura un maksla Latvija, 23.11.2000/

...The girls are not only more attractive than on their posters, but are also full of charm. It is particularly good to witness that the outmoded undertone of theatrical ceremony, which used to be characteristic of most ensembles from Latvia - and incomprehensible to Westerners - has been overcome… The girls are in a class all of their own, when compared to, say, the popular US ensemble "Chanticleers". /Andris Kadegis, Briva Latvija, 1999/
...PUTNI is alternative - so very different from the typical female vocal ensemble and the constraints of chamber choir traditions… The high level of professionalism of this eight-voiced ensemble of soloists is fascinating.…/Inese Lusina, Diena, 21.03.1997/

...Everyone sat on the edge of their seats, from the moment the female ensemble PUTNI entered the church ...They all have a noticeably unified quality of tone. The voices merge with one another, making it almost impossible to distinguish each individual voice. ...Choirs usually sound the same as each other, but PUTNI has a unique sound, and with that it has a place amongst the absolute top choirs in Sweden. /Ylva - Kristina Sjoblom, Norkoping Dagbladet, 29.06.1996/